© Föreningen Musik för Alla
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
STYRELSEN 2019
Ordförande: Lennart Berglund Kassör: Lola Hammarkull Protokolljusterare och rösträknare: Vakant. Suppleant: Johnny Johansson Medlemsrekrytering: Kenneth Eriksson Revisor: Erik Wärn
Ansvarig 21-lotter: Rune Ljungberg  Sekreterare: Jeanette Berglund  Sponsoransvarig: Kenneth Hedlund  Webbansvarig &medlemsregister: Bo Hammarkull  Revisor suppleant: Malte Brännlund Vice ordförande: Bertil Jansson  Valberedning:Margareta KlangInger Järderberg
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
STYRELSEN 2019
Ordförande: Lennart Berglund Kassör: Lola Hammarkull Protokolljusterare och rösträknare: Vakant. Suppleant: Johnny Johansson Medlemsrekrytering: Kenneth Eriksson Revisor: Erik Wärn
Ansvarig 21-lotter: Rune Ljungberg  Sekreterare: Jeanette Berglund  Sponsoransvarig: Kenneth Hedlund  Webbansvarig &medlemsregister: Bo Hammarkull  Revisor suppleant: Malte Brännlund Vice ordförande: Bertil Jansson  Valberedning:Margareta KlangInger Järderberg
© Föreningen Musik för Alla