© Föreningen Musik för Alla
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
För att bli medlem Betala in medlemsavgiften 125 kronor på plusgiro 409903-2 och märk talongen “ medlemsavgift “ och ange Musik För Alla som betalningsmottagare. Skriv ditt namn och fullständiga adress. Att skänka ett bidrag Om du vill skänka ett bidrag till föreningen så gör du likadant som ovanför, men istället för medlemsavgift så skriver du “ Gåva “ på talongen. Arbeta för föreningen Vill du arbeta ideelt för föreningen så kontaktar du Rune Ljungberg på telefon 073-670 94 69, måndag - fredag 09:00 - 15:00.
Sekreterare Jeanette Berglund sekreterare@mfa-sigtuna.se
Kassör Lola Hammarkull kassor@mfa-sigtuna.se
Kontakt Musik För Alla Lennart Berglund Telefon: 08-592 592 32 ordforande@mfa-sigtuna.se
Kontakt Musik För Alla Rune Ljungberg Mobil: 073-670 94 69 rune.ljungberg@mfa-sigtuna.se
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
För att bli medlem Betala in medlemsavgiften 125 kronor på plusgiro 409903-2 ochmärk talongen “ medlemsavgift “ och ange Musik För Alla som betalningsmottagare. Skriv ditt namn och fullständiga adress.  Att skänka ett bidrag Om du vill skänka ett bidrag till föreningen så gör du likadant som ovanför, men istället för medlemsavgift så skriver du “ Gåva “  på talongen.  Arbeta för föreningen Vill du arbeta ideelt för föreningen så kontaktar du Rune Ljungberg på telefon 073-670 94 69, måndag - fredag 09:00 - 15:00. Sekreterare Jeanette Berglundsekreterare@mfa-sigtuna.se Kassör Lola Hammarkullkassor@mfa-sigtuna.se
Kontakt Musik För Alla Lennart Berglund Telefon: 08-592 592 32 ordforande@mfa-sigtuna.se
Kontakt Musik För Alla Rune Ljungberg Mobil: 073-670 94 69 rune.ljungberg@mfa-sigtuna.se
© Föreningen Musik för Alla