.  
KALLELSE – ÅRSMÖTE Medlemmar i ”Föreningen Musik För Alla” kallas härmed till årsmöte: DATUM:   Lördag 25 februari 2017 TID:  Klockan 12:00 PLATS:  Mimers källa i biblioteket – Valsta Centrum Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2017‐01‐28 till: Föreningen Musik För Alla c/o Rune Ljungberg Tvärvägen 11 A 195 32 MÄRSTA På mötet kommer sedvanliga ärenden att behandlas: Årsberättelse 2016 Revisionsberättelse 2016 Verksamhetsplan 2017 Budgetförslag 2017 Val av styrelse och övriga funktionärer (Fler nomineringar välkomnas!) Inkomna motioner Vi bjuder på förtäring och musikunderhållning efter Årsmötet! VÄLKOMNA! Med vänlig hälsning Styrelsen Bifogar inbetalningsavi på 100: ‐ för medlemsavgift för 2017, att betala senast 28/2 2017. (Medlemsavgift för 2016 gäller till och med Årsmötet 2017).
     